Езиковото обучение в 12СУ – традиции и предизвикателства:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Успешно завършилите паралелките с английски език имат възможност да се явят на изпит за международни сертификати, което открива пътя им към участие в международни програми и проекти, следване в чужди университети и получаване на стипендии. Ние гарантираме, че Вашето дете може да постигне резултатите, които очаквате, защото при нас ще работи с висококвалифицирани преподаватели в приятна атмосфера. Усърдната работа от 8 до 12 клас дава възможност за отлично представяне на държавните зрелостни изпити по английски език и на кандидатстудентските изпити в българските университети. Ние Ви предлагаме да се срещнете с бъдещия преподавател по английски език на Вашето дете ако от него очаквате:

 • Усмивката, която внася спокойствие и увереност;
 • Вниманието, за което родителят понякога няма време;
 • Търпението, с което изслушва и помага , когато никой друг не може да го стори;
 • Одобрението и похвалите, от които всички имат нужда, а най- вече когато си на 14 и ти е нужно да повярваш в себе си;
 • Умението да открие дарбата у едно дете и да насърчава нейното развитие;
 • Желанието да ги поведе към творчество с любов и вяра;
 • Добронамереността и разбирането, които всяко дете очаква от своя учител;
 • Доверието и увереността, че заедно с Вас изграждаме бъдещето на Вашите деца;
 • Смелостта да остави учениците си сами да натрупват житейски опит като експериментират постоянно;
 • Отговорността да научи учениците си да се справят с най- малките неща, когато е модел за тях;
 • Приятелството, което остава за цял живот;

  НЕМСКИ ЕЗИК

  В 12 СОУ интензивното изучаване на немски език като първи чужд език има дългогодишна традиция. Преподава се по най- добрите учебни системи на водещи издателства в Германия. Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели. В 8 клас преподава г-жа Мирчева, учител с първи клас квалификация, носител на ежегодно присъжданата награда „ Учител на годината” по немски език. Немските паралелки са база за обучение на студенти по германистика от СУ „ Св. Климент Охридски” поради доброто ниво на владеене на немски език от учениците и качественото обучение, което се предлага от всички учители по езика. Ученици от немските паралелки участват в олимпиади и състезания, провеждани от Гьоте- институт и се представят много добре. Провеждат се срещи с преподаватели от СУ „ Св. Климент Охридски”, от университети в Германия, с творци от Швейцария. Всяка година се организират летни езикови лагери в Австрия.

  ФРЕНСКИ ЕЗИК

  Обучението по френски език в 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ” е синоним на традиция и новаторство. Броят на часовете по първи чужд език съответства на броя на часовете в учебния план, предвидени за чуждоезиков профил. През първата година на обучение учениците изучават езика 18 часа седмично, или 648 часа за цялата учебна година. Това е период, през който се овладяват основите на езика. Усвоените знания и умения в 8 клас отговарят на ниво А2 според Европейската езикова рамка.

  Изборът на използваните системи е синхронизиран с промените и изискванията на международното обучение. Той съответства на европейските езикови стандарти и допринася за по-пълното овладяване на езика. Същите системи успешно се прилагат от Френския културен институт и СУ „Св. Климент Охридски” .

  Нашите ученици се представят с много добри резултати на изпитите за езиково ниво DELF към Френския културен институт.

  Владеенето на този език е стъпка към така желаните френски университети и други висши учебни заведения.

  За нас е удоволствие и привилегия да работим заедно за овладяването на този красив език.