ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

       

 

        31 МАРТ – 1 АПРИЛ 2023 Г. – ГРАД  РУСЕ

ТУК

          Оценките на учениците, определени от Националната комисия след арбитража на писмените работи от областния кръг и предложени за участие в националния кръг, са окончателни и не подлежат на обжалване.

          Съгласно Регламента  за организиране и провеждане на националната олимпиада по география и икономика при класирането се спазва териториалния принцип.

       На основание т 3. 27. „До участие в Националния кръг се допускат 120 (сто и двадесет) ученици, по 30 от трета (VІІ клас), четвърта (VІІІ – ІХ клас), пета (Х клас) и шеста (ХІ – ХІІ клас) състезателна група, като това са участниците от всяка група, класирани на първо място в своята област, а в София-град – първите три места.“