Годишни и учебни планове

Годишен план на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ за учебната 2021/2022 година ТУК

План за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 година на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ ТУК

Учебни планове за учебната 2021/ 2022 година ТУК