Годишни и учебни планове

Годишен план на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ за учебната 2022/2023 година ТУК

План за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 година на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ ТУК

Учебни планове за учебната 2022/ 2023 година ТУК