Годишни и учебни планове

Годишен план на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ за учебната 2019/2020 година Тук

Учебни планове за учебната 2019/ 2020 година  Тук