Дистанционно обучение

30.03.2020г.

Уважаеми родители, уважаеми ученици,
Дистанционното обучение в 12. СУ продължава до 12.04.2020г. Продължава използването на платформата на електронния дневник и всички установени по класове канали за комуникация до момента.
За учениците от 5 до 12 клас материалите в електронния дневник се изпращат и до родителите, и до учениците. При необходимост не се колебайте да се свързвате с класните ръководители за съдействие.
Включваме в дистанционното обучение онлайн уроци и кoмуникация и през платформата Microsoft TEAMS. Графиците на уроците ще получавате от класните ръководители и учителите на класа. Ако ученик по обективни причини / технически проблем, недостик на устройства в семейството към дадения момент и др./ не успее да се включи в някой онлайн урок, той ще има възможност за индивидуална консултация.
Инструкции за работа с платформата ви бяха изпратени от нашия ръководител на направление ИКТ А. Стоянова.
След направената регистрация и появата на учебните предмети на вашия екран трябва да посетите всяка виртуална класна стая за да станете видими за учителя по съответния предмет.
Всички досегашни информационни канали за връзка с учителите остават активни.
Благодаря за съдействието и активността!
Бъдете здрави!


19.03.2020г.

Уважаеми родители, уважаеми ученици,

Дистанционното  обучение в 12. СУ продължава чрез качването на материали и упражнения през платформата на електронния дневник и всички установени по класове канали за комуникация до момента.

За учениците от 5 до 12 клас материалите  в  електронния дневник се изпращат и до родителите, и до  учениците. При необходимост не се колебайте да се свързвате с класните ръководители за съдействие.

Продължава регистрацията на ученици и учители в платформата на Майкрософт.

Не пристъпвайте към регистрации преди да сте получили служебно генерираните потребителски имена и пароли от класните ръководители.

Днес отново ще публикуваме в Школо събрани в едно съобщение всички инструкции, помощни видеа и телефонните номера на технически екип, които получихме от РУО. Там също ще намерите подкрепа.

Призовавам всички да сме спокойни!  Трудностите, които срещаме при регистрациите постепенно ще бъдат преодолени! Комуникацията през Школо няма да бъде прекъсвана, както и установените да този момент начини на обмен на информация, докато не изградим мрежата в Майкрософт.

Благодарим на всички родители и ученици за съпричастността и търпението. Бъдете здрави!


16.03.2020г.

Уважаеми родители и ученици,

Първите обучителни материали и задания за понеделник по част от учебните предмети вече са изпратени. За първата седмица на дистанционно обучение създаваме следната организация:

    1. За учениците от 1 до 4 кл. класният ръководител съвместно с учителя от целодневното обучение и съдействието на родителите организират времето и ритмичността на обучението, отчитайки възрастта на учениците и спецификите на класа.
    1. Учениците от 5 до 12 кл. всеки делничен ден ще получават материали и задания по предметите, които имат за деня по програмата за втори срок (все едно са на училище, но от вкъщи). Считаме че така материалите ще пристигат равномерно, без да се натрупва много информация наведнъж. Материалите ще се изпращат през електронния дневник, като в тях всеки учител ще посочва и други, алтернативни канали за комуникация и обратна връзка.
    1. Очакваме активиране на допълнителни възможности за дистанционно обучение в електронния дневник. Учителите ще използват обучителни материали от различни източници, според възможностите си и особеностите на учебните предмети.
  1. Ако има необходимост от някаква промяна в организацията, ще бъдете уведомени своевременно.

Уважаеми родители, разчитаме на вашето съдействие за поддържане на обучителната активност на учениците. Не се колебайте да търсите връзка с нас.

Уважаеми ученици, пожелавам ви ползотворно учене! Споделяйте знания по между си и със своите учители, бъдете активни, креативни и общувайте дистанционно.

Да не забравяме, че за всички настоящата ситуация е необичайна, но най-важно е да сме дисциплинирани, за да запазим нашето здраве и това на нашите близки!

*************************************************************************************************************************************

14.03.2020г.

Уважаеми родители и ученици,

От понеделник, 16.03.2020г., обучението в 12. СУ „Цар Иван Асен II” ще се провежда дистанционно. Електронният дневник – shkolo.bg –  ще бъде основният източник на информация за организацията на учебния процес. Обръщаме внимание, че всяко семейство трябва да има достъп, за да може пълноценно да участва в процеса. Училищният администратор ще потвърждава новите регистрации и през почивните дни. Не се колебайте при необходимост да се свързвате с класните ръководители. Нека заедно с грижа, отговорност и професионализъм преминем през предизвикателствата на деня!