Ден на ученическото самоуправление

На 07.04 в 12 СУ се проведе “Ден на ученическото самоуправление”.
Всички ученици имаха възможност да заместят учителите си и да преподават уроци, да почистят като хигиенисти, да влязат в ролята на портиери и психолози, както и други училищни позиции.
В последния ден преди пролетната ваканция витаеше приятна атмосфера в сградата на училището. Учебните занятия бяха проведени с приповдигнато настроение.
Благодарим на всички ученици, които се включиха в деня на самоуправлението. Благодарности изказваме също на преподавателите и персонала на 12 СУ за положените усилия и отдаденост към събитието.