Демонстрация на дигитален дентален скенер

          Новите технологии се оказват ценен помощник в областта на денталната медицина. Дигиталният дентален скенер, чиято работа ни демонстрираха гостите ни д-р Камен Коцилков и д-р Христина Коцилкова, родители на нашия съученик Румен, за минути сканира и снема зъбен отпечатък. Така зъболекарят разполага с пълна картина на състоянието на зъбите и венците и е улеснен при вземане на решения за последващи действия. Зъбният отпечатък може да се изпрати онлайн на зъботехник за изработване на протези и брекети.

          Към гостите имаше редица въпроси относно мнението им за традиционната и електрическата четка, значението на големината и твърдостта й, както и подходящите начини за четкане на зъбите. В края на срещата всеки от нас получи подарък – комплект за орална хигиена.

Благодарим на нашите гости за компетентните съвети и интересната среща!

8а клас, кл. ръководител Ирена Георгиева

sdr