График на дейности по приема на ученици след завършено основно образование (7 клас ) след трето класиране

График 4 класиране Тук