График за провеждане на поправителните изпити

График за провеждане на поправителните изпити за определяне на годишен успех за XI клас /самостоятелна форма на обучение/.

  1. По български език и литература (ПП): 10.07.2019 г. – от 9.00 часа
  2. По математика (ЗП): 08.07.2019 г. – от 9.00 часа
  3. По информационни технологии (ПП)- писмен и практически : 03.07.2019 г. – от 9.00 часа
  4. По география и икономика (ЗП): 05.07.2019 г. – от 9.00 часа
  5. По биология и здравно образование (ЗП) 12.07.2019 г. – от 9.00 часа
  6. По химия и опазване на околната среда (ЗП): 04.07.2019 г. – от 9.00 часа

 

                                                                    Директор : Вера Захариева