В седмицата на „Деня на земята“

          В седмицата, в която отбелязахме Деня на земята, ни гостуваха господин и госпожа Калчеви, родителите на нашата съученичка Вики. Те ни разказаха за дейността на семейната си фирма МАГИСТЕРИУМ ООД, която предоставя консултантски услуги в областта на околната среда, ресурсната ефективност, иновациите и много други.

         Запознаха ни с част от проектите си, свързани с оценка качеството на атмосферния въздух, биоразнообразието и управлението на битови отпадъци. Най-интересно от всичко ни беше да се запознаем със създадената от фирмата информационна платформа за кръгова икономика – CEMIS.BG. Тя предоставя, напълно безплатно, обобщена информация за начините за предотвратяване на образуването на отпадъци и възможностите за тяхното рециклиране и оползотворяване, както и местата, на които могат да бъдат предадени.

          CEMIS е първата отворена платформа, която помага на домакинствата да открият ползите от кръговата икономика и възможностите за предаване, даряване, търсене, ремонтиране или наемане на уреди, мебели, вещи и продукти.

          На всички ни беше много интересно, а това безспорно си пролича от въпросите, които задавахме с любопитство.

Благодарим на нашите гости за съдържателния и ползотворен разговор!

https://www.cemis.bg/bg/

8а клас

класен ръководител – Ирена Георгиева