ВТОРО КЛАСИРАНЕ в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Класирани ученици на ВТОРО КЛАСИРАНЕ

в първи клас за учебната 2020/2021 година, подредени по групи и общ брой точки в низходящ ред ТУК