!!! Важно – НВО 7 клас

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас Тук