!!! Важно – ДЗИ 12 клас

Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката,  относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ Тук