Благодарност!

Училищната библиотека изказва благодарност   на всички ученици, родители и служители на 12 СУ“ Цар Иван Асен II“, които се включиха в акцията за събиране на вторична хартия.