Кой от пътните знаци предупреждава за стеснение на платното за движение?
A Б
В Г