CPU socket или processor socket е връзката, която позволява на процесора на компютъра да бъде свързан към дънната платка. Дънна платка (Motherboard или Main Board) Дънната платка (дъното) представлява пластмасов лист, покрит с електрически проводници (писти), който свързва всички компоненти и устройства. В зависимост от нейните параметри се определят характеристиките на компютъра – вида на процесора, вида и обема на паметта и възможностите за обновяване (upgrade). Дънната платка е изградена около няколко много мощни информационни канала. Това са шини, които свързват всички компоненти един с друг. Шината (Bus) е съвкупност от проводници за пренос на данни (чрез електрически сигнали). Всяко устройство е свързано към някоя от шините. Съществуват няколко типа шини: FSB (Front Side Bus) – високоскоростна шина, използвана от процесора за пренос на данни; PCI (Peripheral Component Interconnect) – основна входно-изходна шина; USB (Universal Serial Bus) – универсална серийна шина. USB устройствата могат да се свързват докато комютърът работи. На дънната платка е разположен чипсетът (Chipset), който съдържа основния набор от контролери – на процесорната шина, на паметта, за вход и изход и др. Конторлерите са малки електронни вериги, които управляват движението на информацията от едно устройство към друго. Чипсетът служи за мост между отделните шини. Той осъществява връзката между процесора и останалите компоненти. Върху дънната платка има запоени разширителни слотове, чрез които директно се монтира компонент (например звукова карта – Sound card, видеокарта – Video card, мрежова карта – LAN card или RAM памет). При някои дънни платки под формата на чипове са интегрирани (директно монтирани) звукови, мрежови и дори видеокарти.

Северният мост свързва процесора към високоскоростни устройства, особено оперативната памет и графичните контролери. Чипсетът се състои от две основни части-северен и южен мост. Както се вижда от името им те предостяват възможност за свързването на нещо с друго нещо. Всеки чипсет е направен да работи с определена фамилия процесори.Северният мост се свързва директно към процесора , чез така наречената шина FSB(Front Side Bus). Това е специална шина, която е проектирана за възможно най-бърз достъп на процесора до устройствата, за които отговаря северният мост.Контролерът на паметта също се намира в северния мост , което дава по-бърз достъп на процесора до паметта.В последните години от Интел и АМД вграждат контролера на паметта в самия процесор и така постигат още по-голяма производителност и бързина. От този мост зависи колко е поддържаната от дъното оперативна памет. Също така много проиводители вграждат в него видео карти, така вие си купувате не само дъно, но с него и видео карта. Проблемът тук е , че тази видеокарта не е много добра и ако сте запален геймър едва ли ще ви свърши работа, но за нормална офис дейност си е идеална

Южният мост се свързва с по-бавната периферия