Homo erectus - Изправен човек

Преди около 1.9-1.8 млн.г. се появява един нов човешки вид наречен, Homo erectus или Изправен човек. Homo erectus е първият представител на рода Homo, който напуска Африка и през периода 1.8-1.7 милиона години се установяват в Азия и Европа. За първи път останки Homo erectus са открити от холандския военен лекар Eugene Dubois през 1891 г., близо до Trinil, остров Ява, Индонезия. Eugene Dubois е смятал, че е намерил липсващата връзка между маймуната и човека и затова е нарекъл костните останки от този древен индивид питекантроп, буквално маймуночовек. Наименованието е от гр. “pithekos”- маймуна и “anthropos” - човек h