12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Благодарствено писмо от НБУ тук

Безопасен интернет тук

Родителски срещи тук

Заповед за прием в първи клас 2019/ 2020 учебна година тук

Програма Ваканция на Столична община тук

Покана за общо събрание на УН тук

Покана за заседание на ОС на 25.03.2019г тук

Отворени врати в 12СУ тук

Стипендии втори срок тук

Списък с образователни услуги тук

Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите тук

Обучителни клипове за ползване на електронен дневник тук

Важнo! Критерии за стипендии за 2018/2019 учебна година. тукПравила за безопасен интернеттук

Кампания на ДАЗД Общувай разумно в интернет!тук

Критерии и условия за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендиитук

Заявление за стипендия за постигнати образователни резултатитук

Заявление за еднократна стипендия за постижениятук

Заявление за стипендия за ученик с трайни уврежданиятук

Заявление декларация за стипендия за подпомагане достъпа до образованиетук

Заявление за месечна стипендия за ученик без родители/само с един родителтук

Заявление за еднократна стипендия при социални обстоятелстватук

Декларация от родител за статус на ученик само с един родителтук

Декларация от родител за семейно състояниетукНаредба за приобщаващо образование тук

Заявление от родител за отсъствия пo чл. 62, ал.1,т.3 на Наредбата за приобщаващо образование.тук

Заявление от родител за отсъствия по чл. 62,ал.1, т.4 на Наредбата за приобщаващо образование.тук

Мерки за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции:

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Информация за същността на всеки един вид социална услуга

Практически насоки за действия при инцидент

Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата