12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Свободни места за първи клас тук

Покана за заседание на Обществен съвет. тук

За седми клас тук

Важно за родителите на седмокласници тук

Зa 7 клас- списък на училища гнезда тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 23.04.2018г. тук

Покана за ОБЩО събрание на Училищното настоятелство към 12СУ. тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 27.03.2018г. тук

ВАЖНО! Критерии за стипендиитукКритерии и условия за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендиитук

Заявление за стипендия за постигнати образователни резултатитук

Заявление за еднократна стипендия за постижениятук

Заявление за стипендия за ученик с трайни уврежданиятук

Заявление декларация за стипендия за подпомагане достъпа до образованиетук

Заявление за месечна стипендия за ученик без родители/само с един родителтук

Заявление за еднократна стипендия при социални обстоятелстватук

Декларация от родител за статус на ученик само с един родителтук

Декларация от родител за семейно състояниетукНаредба за приобщаващо образование тук

Заявление от родител за отсъствия пo чл. 62, ал.1,т.3 на Наредбата за приобщаващо образование.тук

Заявление от родител за отсъствия по чл. 62,ал.1, т.4 на Наредбата за приобщаващо образование.тук

Мерки за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции:

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Информация за същността на всеки един вид социална услуга

Практически насоки за действия при инцидент

Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата