12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Покана за заседание на Обществен съвет на 27.03.2018г. тук

ВАЖНО! Критерии за стипендиитук

Информация за съзтезанието “Европейско кенгуру”тук

Tематична родителска среща Безопасност в Интернет 08.02.2018 г. от 18.00 часатук

Център за безопасен Интернет търси доброволци тук

Покана за ОБЩО събрание на Училищното настоятелство към 12СУ. тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 25.10.2017г. тук

Време за стипендии туk

12СУ "Цар Иван Асен II" oбявява конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебната 2017/2018г. тук

График на дейности за четвърто класиране тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.07.2017г. тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 07.06.2017г. тук

Покана за заседание на Обществения съвет на 27.04.2017гтук

Какво ще се случи на 4 април?

Покана за заседание на Обществения съвет на 15.03.2017гтук

Гости от Швеция в 12СУ тук

Програма на мероприятия, с които 12СУ отбелязва патронния празник 9 март тук

Благотворителен концерт по случай празника на училищетотук
инфо за родители

Ден на отворени врати в начален етаптук

Ден на розовата фанелка в 12СУтук

Проект Полицентрично инспектиране - анкети за родители и учители тук

Проект 1000 стипендии- информациятук

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.01.2017г. тук

Критерии за стипендии тук

Класацияна държавните и общинските училища в София за 2016 годинаПрез новата 2017/ 2018 учебна година
училището обявява прием

след завършен 7 клас
с конкурсни изпити по БЕЛ и математикa

Профил „ЧУЖДОЕЗИКОВ” с интензивно изучаване на:

Балообразуване:утроен резултат от НВО по БЕЛ + резултат от НВО по математика + български и чужд език от свидетелството за основно образование.

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018г.

Съгласно График на дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища след завършен 7 клас за учебната 2017/2018 година към заповед №РД 09 -1362/14.09.2016г., изменена със заповед №РД 09-1638/ 19.10.2016г. на министъра на образованието и науката и заповед № 884/06.04.2017 г. на директор на 12 СУ „Цар Иван Асен II“ записването на ученици в паралелките VIII клас – чуждоезиков профил за учебната 2017/2018 година ще се извършва в стая №200 (на втория етаж) от 8.30 часа до 17.00 часа при следния график:
Допълнителна информация можете да получите на телефони:
02943 79 52, 02943 79 56

Кандидатстването - дейности и сроковевиж тук

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - глава 4. виж тук

Подаване на документи на хронично болни децавиж тук