12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

На 24.04.2018г. ден на отворени врати в начален етап(1- 4 клас)- първи и втори час.Заповядайте!

Покана за заседание на Обществен съвет на 23.04.2018г. тук

Родителски срещи: на 17.04.2018(вторник)за 1-4 клас,6,7, 11 и 12 клас; на 18.04.2018(сряда) - за 5,8, 9, 10 клас.

Покана за ОБЩО събрание на Училищното настоятелство към 12СУ. тук

Благотворителен Великденски базар тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 27.03.2018г. тук

ВАЖНО! Критерии за стипендиитукПрез новата 2018/ 2019 учебна година
училището обявява прием

след завършен 7 клас
с конкурсни изпити по БЕЛ и математикa

паралелки с профил „Чужд език“ с интензивно изучаване на:

Балообразуване:утроен резултат от НВО по БЕЛ + резултат от НВО по математика + български и чужд език от свидетелството за основно образование.

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018г.

Съгласно График на дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища след завършен 7 клас за учебната 2018/2019 година към заповед №РД 09 -4135/29.08.2017г. на министъра на образованието и науката и заповед № 781/10.04.2018 г. на директор на 12 СУ „Цар Иван Асен II“ записването на ученици в паралелките VIII клас – чуждоезиков профил за учебната 2018/2019 година ще се извършва в стая №200 (на втория етаж) от 8.30 часа до 17.00 часа при следния график:
Допълнителна информация можете да получите на телефони:
02943 79 52, 02943 79 56

Кандидатстването - дейности и сроковевиж тук

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - глава 4. виж тук

Подаване на документи на хронично болни деца виж тук