12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Благодарствено писмо от НБУ тук

Безопасен интернет тук

Родителски срещи тук

Заповед за прием в първи клас 2019/ 2020 учебна година тук

Програма Ваканция на Столична община тук

Покана за общо събрание на УН тук

Покана за заседание на ОС на 25.03.2019г тук

Отворени врати в 12СУ тук

Стипендии втори срок тук

Списък с образователни услуги тук

Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите тук

Обучителни клипове за ползване на електронен дневник тук

Важнo! Критерии за стипендии за 2018/2019 учебна година. тукПрез новата 2019/ 2020 учебна година
училището обявява прием

след завършено основно образование
с конкурсни изпити по БЕЛ и математикa

паралелки с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на:

Балообразуване:утроен резултат от НВО по БЕЛ + резултат от НВО по математика + български и чужд език от свидетелството за основно образование( в точки).

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020г тук

Етапи за записване:
Допълнителна информация можете да получите на телефони:
02943 79 52, 02943 79 56


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - глава 4. виж тук

Подаване на документи на хронично болни деца виж тук

Списък със заболяваниявиж тук