12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Списък с образователни услуги тук

Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите тук

Шофиране=Отговорност тук

Гордост за 12СУ

Ден на отворени врати- безплтни консултации за деца и родители тук

Обучителни клипове за ползване на електронен дневник тук

Резултати от конкурса за изпълнители на извънкласни дейности тук

Обява относно конкурса за изпълнители на извънкласни дейности тук

Важнo! Критерии за стипендии за 2018/2019 учебна година. тук

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебната 2018/2019г тук

Родителски срещи тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.07.2018 г. тук

Организация на учебното време за 2018/ 2019 учебна година тук

График поправителни изпити тук

Покана за заседание на Обществен съвет. тук

За седми клас тук

Важно за родителите на седмокласници тук

Зa 7 клас- списък на училища гнезда тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 23.04.2018г. тук

Покана за ОБЩО събрание на Училищното настоятелство към 12СУ. тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 27.03.2018г. тук

ВАЖНО! Критерии за стипендиитукПрез новата 2018/ 2019 учебна година
училището обявява прием

след завършен 7 клас
с конкурсни изпити по БЕЛ и математикa

паралелки с профил „Чужд език“ с интензивно изучаване на:

Балообразуване:утроен резултат от НВО по БЕЛ + резултат от НВО по математика + български и чужд език от свидетелството за основно образование.

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018г.

Съгласно График на дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища след завършен 7 клас за учебната 2018/2019 година към заповед №РД 09 -4135/29.08.2017г. на министъра на образованието и науката и заповед № 781/10.04.2018 г. на директор на 12 СУ „Цар Иван Асен II“ записването на ученици в паралелките VIII клас – чуждоезиков профил за учебната 2018/2019 година ще се извършва в стая №200 (на втория етаж) от 8.30 часа до 17.00 часа при следния график:
Допълнителна информация можете да получите на телефони:
02943 79 52, 02943 79 56

Кандидатстването - дейности и сроковевиж тук

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - глава 4. виж тук

Подаване на документи на хронично болни деца виж тук

Списък със заболяваниявиж тук