12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.07.2017г. тук

График на поправителна сесия тук

Информация за кандидат-гимназисти тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 07.06.2017г. тук

Покана за заседание на Обществения съвет на 27.04.2017гтук

Какво ще се случи на 4 април?

Покана за ОС на УНтук

Покана за заседание на Обществения съвет на 15.03.2017гтук

Гости от Швеция в 12СУ тук

Програма на мероприятия, с които 12СУ отбелязва патронния празник 9 март тук

Благотворителен концерт по случай празника на училищетотук
инфо за родители

Ден на отворени врати в начален етаптук

Ден на розовата фанелка в 12СУтук

Проект Полицентрично инспектиране - анкети за родители и учители тук

Проект 1000 стипендии- информациятук

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.01.2017г. тук

Критерии за стипендии тук

Класацияна държавните и общинските училища в София за 2016 годинаПрез новата 2017/ 2018 учебна година
училището обявява прием

след завършен 7 клас
с конкурсни изпити по БЕЛ и математикa

Профил „ЧУЖДОЕЗИКОВ” с интензивно изучаване на:

Балообразуване:утроен резултат от НВО по БЕЛ + резултат от НВО по математика + български и чужд език от свидетелството за основно образование.

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018г.

Съгласно График на дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища след завършен 7 клас за учебната 2017/2018 година към заповед №РД 09 -1362/14.09.2016г., изменена със заповед №РД 09-1638/ 19.10.2016г. на министъра на образованието и науката и заповед № 884/06.04.2017 г. на директор на 12 СУ „Цар Иван Асен II“ записването на ученици в паралелките VIII клас – чуждоезиков профил за учебната 2017/2018 година ще се извършва в стая №200 (на втория етаж) от 8.30 часа до 17.00 часа при следния график:
Допълнителна информация можете да получите на телефони:
02943 79 52, 02943 79 56

Кандидатстването - дейности и сроковевиж тук

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - глава 4. виж тук

Подаване на документи на хронично болни децавиж тук