12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.07.2017г. тук

График на поправителна сесия тук

Информация за кандидат-гимназисти тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 07.06.2017г. тук

Покана за заседание на Обществения съвет на 27.04.2017гтук

Какво ще се случи на 4 април?

Покана за ОС на УНтук

Покана за заседание на Обществения съвет на 15.03.2017гтук

Гости от Швеция в 12СУ тук

Програма на мероприятия, с които 12СУ отбелязва патронния празник 9 март тук

Благотворителен концерт по случай празника на училищетотук
инфо за родители

Ден на отворени врати в начален етаптук

Ден на розовата фанелка в 12СУтук

Проект Полицентрично инспектиране - анкети за родители и учители тук

Проект 1000 стипендии- информациятук

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.01.2017г. тук

Критерии за стипендии тук

Класацияна държавните и общинските училища в София за 2016 година


Прием на ученици за 2017/ 2018 учебна година:

План–прием на ученици в първи клас – 3 /три/ паралелки с изучаване на английски език по 24 ученици в паралелка – общо 72 ученици.

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 г. ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. тук

Допълнителният критерий по т.6.2 от горепосочената система, приет от педагогическия съвет и съгласуван от обществения съвет към 12 СУ -отпада

Класирането на кандидатите за прием в първи клас се извършва по следните критерии: виж системата

Прилежаща територия на училището, определена от районната администрация:

Опис на граничните улици тук

Карта на прилежащата територия тук

Дейности по осъществяването на план – приема на първи клас тук

Заявление за кандидатстване за прием в първи клас може да свалите тук

Декларация от родител за истинност на подадени документи тук

График на дейностите по осъществяването на план – приема на първи клас тук

Списък с тетрадки и пособия, необходими за първи клас тук

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 12 СУ ” Цар Иван Асен ІІ” осигурява на вашето дете: