12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Списък с образователни услуги тук

Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите тук

Шофиране=Отговорност тук

Гордост за 12СУ

Ден на отворени врати- безплтни консултации за деца и родители тук

Обучителни клипове за ползване на електронен дневник тук

Резултати от конкурса за изпълнители на извънкласни дейности тук

Обява относно конкурса за изпълнители на извънкласни дейности тук

Важнo! Критерии за стипендии за 2018/2019 учебна година. тук

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебната 2018/2019г тук

Родителски срещи тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.07.2018 г. тук

Организация на учебното време за 2018/ 2019 учебна година тук

График поправителни изпити тук

Покана за заседание на Обществен съвет. тук

За седми клас тук

Важно за родителите на седмокласници тук

Зa 7 клас- списък на училища гнезда тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 23.04.2018г. тук

Покана за ОБЩО събрание на Училищното настоятелство към 12СУ. тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 27.03.2018г. тук

ВАЖНО! Критерии за стипендиитук


Прием на ученици за 2018/ 2019 учебна година:

План–прием на ученици в първи клас – 3 /три/ паралелки с изучаване на английски език по 24 ученици в паралелка – общо 72 ученици.

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г. ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. тук

Заповед тук

Прилежаща територия на училището, определена от районната администрация:

Граници и прилeжащи адреси: тук

Карта на прилежащата територия тук

Дейности по осъществяването на план – приема на първи клас тук

Заявление за кандидатстване за прием в първи клас може да свалите тук

Декларация от родител за истинност на подадени документи тук

Списък с тетрадки и пособия, необходими за първи клас тук

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 12 СУ ” Цар Иван Асен ІІ” осигурява на вашето дете: