12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Благодарствено писмо от НБУ тук

Безопасен интернет тук

Родителски срещи тук

Заповед за прием в първи клас 2019/ 2020 учебна година тук

Програма Ваканция на Столична община тук

Покана за общо събрание на УН тук

Покана за заседание на ОС на 25.03.2019г тук

Отворени врати в 12СУ тук

Стипендии втори срок тук

Списък с образователни услуги тук

Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите тук

Обучителни клипове за ползване на електронен дневник тук

Важнo! Критерии за стипендии за 2018/2019 учебна година. тук


Прием на ученици за 2019/ 2020 учебна година:

План–прием на ученици в първи клас – 4 /четири/ паралелки с изучаване на английски език по 24 ученици в паралелка – общо 96 ученици.

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г. ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. тук и допълнителните изменения тук

Заповед тук

Прилежаща територия на училището, определена от районната администрация:

Граници и прилeжащи адреси: тук

Карта на прилежащата територия тук

Дейности по осъществяването на план – приема на първи клас тук

Заявление за кандидатстване за прием в първи клас може да свалите тук

Декларация от родител за истинност на подадени документи тук

Списък с тетрадки и пособия, необходими за първи клас тук

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 12 СУ ” Цар Иван Асен ІІ” осигурява на вашето дете: