12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Clipart

Шофиране=Отговорност тук

Анкета тук

Гордост за 12СУ тук

Ден на отворени врати- безплтни консултации за деца и родители тук

Обучителни клипове за ползване на електронен дневник тук

Резултати от конкурса за изпълнители на извънкласни дейности тук

Обява относно конкурса за изпълнители на извънкласни дейности тук

Важнo! Критерии за стипендии за 2018/2019 учебна година. тук

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебната 2018/2019г тук

Родителски срещи тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.07.2018 г. тук

Организация на учебното време за 2018/ 2019 учебна година тук

График поправителни изпити тук

Покана за заседание на Обществен съвет. тук

За седми клас тук

Важно за родителите на седмокласници тук

Зa 7 клас- списък на училища гнезда тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 23.04.2018г. тук

Покана за ОБЩО събрание на Училищното настоятелство към 12СУ. тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 27.03.2018г. тук

ВАЖНО! Критерии за стипендиитук


Анкета за ученици 8 - 12 клас
ВАЖНОПроекти по свят и личност 12 клас
Презентация - компютърна графика
Тест за компютърна графика - 9 клас
Бази данни за 10 клас
Компютърни мрежи - видове, характеристики презентация 10 клас тук
Компютърни мрежи и Интернет - презентация 10 клас тук

HTML - език за създаване на уеб страници.Основни понятия. тук

Информационни технологии - 8 клас
Електронен учебник тук
Упражнение 1 условиерезултат
споделен файл
споделена презентация
Входно ниво тук
Компютърна система - преговор тук

Информационни технологии - 9 клас
Компютърна система - презентация тук
Компютърни вируси тук
Текстообработка - упражнение тук
Електронни таблици - упражнение 1 тук
Електронни таблици - упражнение 2 тук
Електронни таблици - упражнение 3 тук
Електронни таблици - упражнение 4 тук
Интегриран документ 1 тук


Информатика - 10 клас
Алгоритми и блок схеми- презентация тук

Информационни технологии - 10 клас
Електронни таблици-преговор 1 тук
Електронни таблици-преговор 2 тук
Бази данни пример тук
Бази данни пример 2 тук
Бази данни теория тук
НВО- презентация тук
Тест НВО-2015 тук
Тест НВО-2016 тук
Бази данни упражнение за НВО тук задание тук
Практическа задача НВО условие данни
Практическа задача НВО-2 условиеданни
Практическа задача НВО-3 условиеданни
задача 1 за КМ
задача 2 за КМ
Упражнение за НВО тук
Упражнение за НВО1 тук

Информационни технологии - ЗИП 10 клас
Интегриран документ тук
Текстообработка 1 тук
Текстообработка 2 тук
Текстообработка 3 туксписък
Електронни таблици - упражнение тук
Електронни таблици 1 тук
Електронни таблици 2 тук
Електронни таблици 3 тук
Цветове и цветови модели тук
Работа с обекти тук
Клониране на обекти тук
Създаване на текстура тук
Рисуване с криви тук
Работа с текст тук
Упражнение върху текст тук
Упражнение върху филтри тук
Графична задача 1 тук
Графична задача 2 тук
Графична задача 3 тук
Графична задача 4 тук
Графична задача 5 тук
Графични задачи изходно ниво 12 3 4
Галерия за уеб страница тук

Информационни технологии - профил 11 клас
Електронни таблици - преговор тук
Електронни таблици 1 тук
Електронни таблици 2 тук
Електронни таблици 3 тук
Електронни таблици 4 тук
Електронни таблици 5 тук
Електронни таблици 6 тук
Електронни таблици 7 тук
Електронни таблици 8 тук
Контролно електронни таблици тук
Компютърна графика 1 теория тук
Компютърна графика 2 - селекции тук колаж - начало колаж-край
Компютърна графика 3- селекции теория колаж картинка1 картинка2 картинка3
Компютърна графика 4- селекции pic1 pic2 pic3 pic4 pic5 теория
Компютърна графика 5-слоеве шах котка мишка задача
Компютърна графика 6-ретуширане pic1теория
Компютърна графика 7-ретуширане pic1
Компютърна графика 8-слоеве Коледни топки
Компютърна графика 9-четки теория четки
Компютърна графика 10 теория четки1четки2
Компютърна графика Ефекти
Компютърна графика Леден текст
Компютърна графика Колаж с използване на маски
Компютърна графика Смяна на цвят на коса
Смяна на цвят на уеб страница с JS тук.
Смяна на цвят на уеб страница с JS масив от цветове тук.
Компютърна графика - Windows movie мaker теория
Изтегли Movie maker тук. видео клип
Създаване на галерия с Javascript тук.
шаблон тук.
избор с JS тук.
Сумиране с JS тук

Информационни технологии - профил 12 клас
Преговор Еxcel тук
Преговор Еxcel-2тук
Компютърна система централен процесор
Упражнение -map
Упражнение - карта на София със забележителности
Компютърна система Памет
Компютърна система Дънна платка
Компютърна система Дънна платка-упражнение
Тест за компютърна систематук
Упражнение - пъзел
Упражнение -random generator
упражнение 3-калкулатор
упражнение - избор с радио бутони
упражнение - избор на аудио
упражнение - избор на видео
упражнение 4
упражнение 5
упражнение 6
упражнение 7 - смяна на съдържание на фрейм с JS функция
упражнение 8
Работа с макроси 1
Работа с макроси 2
Анимация по ключови и междинни кадри
Анимация- движение с motion tween
Анимация- motion и shape tween
Анимация- motion по крива линия, примертеория
Анимация- motion в различни слоеве теорияпример
задачи
Задачи за електронни таблици
Задачa за електронни таблици