12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Важнo! Критерии за стипендии за 2018/2019 учебна година. тук

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебната 2018/2019г тук

Родителски срещи тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.07.2018 г. тук

Организация на учебното време за 2018/ 2019 учебна година тук

График поправителни изпити тук

Покана за заседание на Обществен съвет. тук

За седми клас тук

Важно за родителите на седмокласници тук

Зa 7 клас- списък на училища гнезда тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 23.04.2018г. тук

Покана за ОБЩО събрание на Училищното настоятелство към 12СУ. тук

Покана за заседание на Обществен съвет на 27.03.2018г. тук

ВАЖНО! Критерии за стипендиитук


В продължение на две седмици учениците от начален етап участваха в Маратон на четенето. В училищната библиотека те се срещнаха с любими литературни герои, играха на интересни игри, отговаряха на въпроси, свързани с живота и творчеството на Х.К.Андерсен.

От 17.02. до 01.03. 2016 г . в Училищната библиотека са проведе Първомартенски благотворителен базар, организиран с децата от клуб Приятели на библиотеката, които доста се потрудиха и направиха прекрасни мартеници. Със събраните средства бяха закупени много нови книги , които вече са на разположение на многобройните читатели на библиотеката.

Във връзка с Националната седмица на четенето от 07 до 12 декември 2015г., посветена на насърчаване на четенето и ограмотяването на децата, на 10 декември в Училищната библиотека се проведе Коледен маратон на четенето с учениците от 2а, 2б,2в,2г и 2д клас. В навечерието на коледните празници децата четоха стихове, отгатваха гатанки , пяха песнички и се забавляваха.

На 11 декември се проведе акция за даряване на книги от учениците от начален етап за обогатяване фонда на Училищната библиотека. Много деца от 1б, 1в ,2б и 2д клас се включиха в инициативата и подариха свои книжки.

Децата от клуб „ Приятели на библиотеката“ изработиха много коледни укрешения и организираха Коледен благотворителен базар. Със събраните средства бяха закупени нови книги за библиотека, които децата сами си пожелаха в специална „Тетрадка на желанията“.